Vòi Lavabo D&K

Hiển thị 1–20 của 29 sản phẩm

 • DK HSD-C202

  Liên hệ

  Vòi Lavabo cảm ứng
 • DK HSD-C2098

  Liên hệ

  Vòi Lavabo cảm ứng
 • DK1022041

  Liên hệ

  Bảo Hành: 5 năm Tiêu Chuẩn Châu Âu – Chất liệu sủ dụng đồng HPP tiêu chuẩn Châu Âu 59-1 – Sử dụng công nghệ sạch hàm lượng Chì dưới mức tiêu chuẩn cho phép 1,5% – Sản phẩm được mạ 4 lớp: Niken dày 12.2(micron), Crome 0.352 (micron) đảm bảo độ bền sáng bóng của sản phẩm – Lõi sen bằng sứ (ceramic) siêu bền đạt 700.000 lần gật, sử dụng nhẹ nhàng
 • DK1022141

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh thân thấp + dây cấp
 • DK1032041

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ thân cao + dây cấp
 • DK1032141

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh thân thấp hai đường nước + dây cấp nước
 • DK1032641

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh thân trung hai đường nước + dây cấp nước
 • DK1241001

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 3 lỗ nóng lạnh + dây cấp
 • DK1252001

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh thân cao + dây cấp
 • DK1252101

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh thân thấp + dây cấp
 • DK1262101

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh + dây cấp
 • DK1272001

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh thân cao + dây cấp
 • DK1272101

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh + dây cấp
 • DK1281001

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 3 lỗ nóng lạnh + dây cấp
 • DK1282101

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh + dây cấp
 • DK1292101

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh thân thấp 2 đường nước + dây cấp nước
 • DK1322101

  Liên hệ

  Vòi rửa bát nóng lạnh + dây cấp
 • DK1342141

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 1 lỗ nóng lạnh + dây cấp nước
 • DK1382101

  Liên hệ

  Bảo Hành: 5 năm Tiêu Chuẩn Châu Âu – Chất liệu sủ dụng đồng HPP tiêu chuẩn Châu Âu 59-1 – Sử dụng công nghệ sạch hàm lượng Chì dưới mức tiêu chuẩn cho phép 1,5% – Sản phẩm được mạ 4 lớp: Niken dày 12.2(micron), Crome 0.352 (micron) đảm bảo độ bền sáng bóng của sản phẩm – Lõi sen bằng sứ (ceramic) siêu bền đạt 700.000 lần gật, sử dụng nhẹ nhàng
 • DK1391001

  Liên hệ

  Vòi Lavabo 3 lỗ nóng lạnh + dây cấp