Hãng Geler Germany

Hiển thị 1–20 của 104 sản phẩm

 • 002A_2

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ cốc đặt bàn Geler 002A_2 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 006A

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ xà phòng Geler 006A Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1003

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Vắt khăn giàn Geler 1003 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1200

  Liên hệ

  Xuất xứ: Geler Germany Chất Liệu : inox 304 Gương tráng bạc chống mốc chống ố
 • 1201

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Thanh vắt khăn đơn Geler 1201 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1203

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Vắt khăn giàn Geler 1203 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1203

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Thanh vắt khăn đôi Geler 1202 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1204_1

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ kính dưới gương Geler 1204_1 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1206

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ xà phòng Geler 1206 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1207

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ giấy vệ sinh Geler 1207 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1211_1

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ cốc đánh răng Geler 1211_1 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1301

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Thanh vắt khăn đơn Geler 1301 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1304_1

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ kính dưới gương Geler 1304_1 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1306

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ xà phòng Geler 1306 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1307

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ giấy Vệ Sinh Geler 1307 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1309

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Cọ Toilet Geler 1309 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1311_1

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ cốc đánh răng đơn Geler 1311_1 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1311_2

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Kệ cốc đánh răng đôi Geler 1311_2 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1701

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Thanh vắt khăn đơn Geler 1701 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.
 • 1702

  Liên hệ

  Tên sản phẩm: Thanh vắt khăn đôi Geler 1702 Kiểu dáng: Gắn tường. Chất liệu: Inox 304 không gỉ Thiết kế hiện đại, bền vững với thời gian. Hãng sản xuất: Phụ kiện vệ sinh Geler. Công nghệ sản xuất: Đức.