ĐÈN ĐỒNG TRANG TRÍ

Hiển thị 1–20 của 23 sản phẩm

 • Đèn ốp đồng MB 617 – 3Q

  Kích thước: W350*H160

  800.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn ốp trần Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*3 Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, hành lang…
 • Đèn ốp đồng MB 617 – 6Q

  Kích thước: W600*H250

  1.700.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn ốp trần Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*6 Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, hành lang…
 • Đèn ốp đồng MB 639 – 3Q

  Kích thước: W350*H220

  1.200.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn ốp trần Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*3 Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, hành lang…
 • Đèn ốp đồng MB 639 – 6Q

  Kích thước: W550*H230

  2.300.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn ốp trần Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*6 Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, hành lang…
 • Đèn ốp đồng MB 790 – 6Q

  Kích thước: W550*H380

  1.400.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn ốp trần Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*6 Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, hành lang…
 • Đèn ốp đồng MB 795 – 4Q

  Kích thước: W450*H180

  1.400.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn ốp trần Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*4 Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, hành lang…
 • Đèn ốp đồng MB 795 – 6Q

  Kích thước: W600*H200

  2.000.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn ốp trần Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*6 Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, hành lang…
 • Đèn ốp đồng MB 796 – 4Q

  Kích thước: W470*H20

  1.100.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn ốp trần Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*4 Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, hành lang…
 • Đèn ốp đồng MB 796 – 6Q

  Kích thước: W550*H230

  1.500.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn ốp trần Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*6 Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, hành lang…
 • Đèn thả đồng MB 603 – 6+1L

  Kích thước: W450*H350

  1.600.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn ốp trần Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng:E14*6+E27*1 Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn…
 • Đèn thả đồng MB 748 – 12+2

  Kích thước: 800*450*280

  4.300.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn thả Loại bóng: E14*12+E27*2 Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn…
 • Đèn trụ cổng đồng BT903-W250

  Kích thước: W250*H300

  1.300.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn trụ cổng Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*1 Ứng dụng: Chiếu sáng & trang trí trụ cổng, hàng rào…
 • Đèn trụ cổng đồng BT903-W300

  Kích thước: W300*H320

  2.000.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn trụ cổng Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*1 Ứng dụng: Chiếu sáng & trang trí trụ cổng, hàng rào…
 • Đèn trụ cổng đồng BT903-W400

  Kích thước: W400*H420

  2.600.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn trụ cổng Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*1 Ứng dụng: Chiếu sáng & trang trí trụ cổng, hàng rào…
 • Đèn trụ cổng đồng BT905-W250

  Kích thước: W250*H300

  1.300.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn trụ cổng Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*1 Ứng dụng: Chiếu sáng & trang trí trụ cổng, hàng rào…
 • Đèn trụ cổng đồng BT905-W300

  Kích thước: W300*H320

  2.000.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn trụ cổng Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*1 Ứng dụng: Chiếu sáng & trang trí trụ cổng, hàng rào…
 • Đèn trụ cổng đồng BT905-W400

  Kích thước: W400*H420

  2.600.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn trụ cổng Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*2 Ứng dụng: Chiếu sáng & trang trí trụ cổng, hàng rào…
 • Đèn trụ cổng đồng BT912-W250

  Kích thước: W250*H300

  1.300.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn trụ cổng Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*1 Ứng dụng: Chiếu sáng & trang trí trụ cổng, hàng rào…
 • Đèn trụ cổng đồng BT912-W300

  Kích thước: W300*H320

  2.000.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn trụ cổng Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*1 Ứng dụng: Chiếu sáng & trang trí trụ cổng, hàng rào…
 • Đèn trụ cổng đồng BT912-W400

  Kích thước: W500*H450

  2.600.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn trụ cổng Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp + thủy tinh Loại bóng: E27*1 Ứng dụng: Chiếu sáng & trang trí trụ cổng, hàng rào…