Thoát sàn Geler Germany

Hiển thị tất cả 8 các sản phẩm

 • GL01

  Liên hệ

  Xuất xứ: Geler Germany Chất Liệu : inox 304 Kích Thước Bề Mặt : 100×100 mm Phi Thoát : Đa Năng 60 – 48 – 46
 • GL02

  Liên hệ

  Xuất xứ: Geler Germany Chất Liệu : inox 304 Kích Thước Bề Mặt : 110×110 mm Phi Thoát : Đa Năng 90 – 76
 • GL03

  Liên hệ

  Xuất xứ: Geler Germany Chất Liệu : inox 304 Kích Thước Bề Mặt : 120×120 mm Phi Thoát : Đa Năng 90 – 76 – 60
 • GL04

  Liên hệ

  Xuất xứ: Geler Germany Chất Liệu : inox 304 Kích Thước Bề Mặt : 110×110 mm Phi Thoát : Đa Năng 90 – 76
 • GL07

  Liên hệ

  Xuất xứ: Geler Germany Chất Liệu : inox 304 Kích Thước Bề Mặt : 300×100 mm Phi Thoát : Đa Năng 90 – 76 – 60
 • GL08

  Liên hệ

  Xuất xứ: Geler Germany Chất Liệu : inox 304 Kích Thước Bề Mặt : 150×150 mm Phi Thoát : Đa Năng 110 – 90 – 76 – 60
 • GL09

  Liên hệ

  Xuất xứ: Geler Germany Chất Liệu : inox 304 Kích Thước Bề Mặt : 120×120 mm Phi Thoát : Đa Năng 90 – 76 – 60
 • GL10

  Liên hệ

  Xuất xứ: Geler Germany Chất Liệu : inox 304 Kích Thước Bề Mặt : 150×150 mm Phi Thoát : Đa Năng 110 – 90 – 76 – 60