Chậu Lavabo D&K

Hiển thị tất cả 12 các sản phẩm

 • DK – L04

  Liên hệ

  Chậu đặt trên bàn – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 490*380*130mm
 • DK – L04-1

  Liên hệ

  Chậu đặt trên bàn – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 490*380*130mm
 • DK – L05

  Liên hệ

  Chậu đặt trên bàn – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 460*460*160mm
 • DK – L05-1

  Liên hệ

  Chậu đặt trên bàn – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 460*460*160mm
 • DK – L06

  Liên hệ

  Chậu đặt trên bàn – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 385*385*140mm
 • DK – L09

  Liên hệ

  Chậu đặt trên bàn – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 415*415*135mm
 • DK – L102

  Liên hệ

  Chậu đặt âm bàn – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 540*440*190mm
 • DK – L103

  Liên hệ

  Chậu đặt dương vành – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 510*450*210mm
 • DK – L104

  Liên hệ

  Chậu đặt dương vành – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 560*440*220mm
 • DK – L11

  Liên hệ

  Chậu đặt âm bàn – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 540*440*190mm
 • DK – L2203

  Liên hệ

  Chậu treo tường – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 470*460*370mm
 • DK – L2205

  Liên hệ

  Chậu treo tường – Công nghệ men Nano chống bám bẩn – Kích thước: 520*440*475mm