ĐÈN CHÙM TRANG TRÍ

Hiển thị 1–20 của 268 sản phẩm

 • Đèn chùm 1225/18

  27.100.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Loại bóng: E14 X 18 Kích thước: Ø 1160 X H 680 +450 Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm 1225/8

  11.800.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Loại bóng: E14 x 8 Kích thước: Ø 800 x H620 + 450 Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm 1228/15

  24.800.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Loại bóng: E14x15 Kích thước: Ø900x880mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm 8628 – 16

  243.800.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Chất liệu: Đồng nguyên chất cao cấp Kích thước: Ø1000× H1600 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm 8648 – 8

  114.200.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø890× H1270 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm 8858 – 6+3

  76.700.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø650× H750 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm CY-1234/24

  20.800.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Loại bóng: E14*16 Kích thước: Ø 1060xH730 Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm CY-1240/24

  28.300.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Loại bóng: E14 x 24 Kích thước: Ø1080mmx560mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm CY-1242/16

  12.700.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Loại bóng: E14 x 16 Kích thước: Ø800× H480 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm CY-1242/30

  25.300.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Loại bóng: E14 x 16 Kích thước: Ø1040× H760 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm CY-1257/15

  22.100.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Loại bóng: E14 Kích thước: Ø960× H680 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm VC 8629 – 12

  9.100.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø650× H560 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm VC 8629 – 20

  152.500.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø920× H560 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm VC 8820 – 3

  46.600.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø510× H400 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm VC 8820 – 4

  73.900.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø640× H420 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm VC 8826 – 4

  28.400.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø580× H420 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm VC 8869 – 5

  44.100.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø400× H450 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm VS 7216 – 10

  64.900.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø920× H660 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm VS 7216 – 12+6

  95.000.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø1040× H660 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..
 • Đèn chùm VS 7216 – 6

  38.900.000

  Xuất xứ: Nhập khẩu Thiết kế: Đèn chùm Kích thước: Ø680× H620 mm Ứng dụng: Trang trí phòng khách, khách sạn, sảnh biệt thự..